Onze missie

 

 

Algemeen

Het kamp start op maandag (9u) en eindigt op vrijdagmiddag (16u). 

Er wordt elke dag opvang voorzien vanaf 8u00 ’s morgens tot 17 uur. De kampen vinden plaats in Torhout.

 

Kleuterkamp (3 jaar tot 6 jaar)

Bij de kleuters wordt er gewerkt via het principe van Multimove. Multimove houdt in dat de kinderen zullen werken rond 12 beweeg vaardigheden. Die beweeg vaardigheden stimuleren de motorische ontwikkeling van de jonge kinderen. En die motorische ontwikkeling is van belang dat kinderen op latere leeftijd ook nog actief blijven. De 12 beweeg vaardigheden waar er rond gewerkt zal worden: dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, en zwaaien. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Naast Multimove gaan we de creatieve kant van de kinderen prikkelen. Dit doen we door per dag een knutselwerkje te maken.

 

Sportkamp (7jaar tot 14 jaar)

Kiddiefun! staat in voor aanbieding van kwalitatieve sporten aan de kinderen. We geven een uitgebreid aanbod aan sporten. De kinderen zullen in de loop van de week kennismaken met verscheidene sporten en voortbouwen op aangeleerde technieken. In de voormiddag staan er telkens 3 sporten of spelen op het programma elke sport of spel komt 50 minuten aan bod. In de voormiddag is er een pauze voorzien. Om 12 uur is er middagpauze, de kinderen hebben dan de tijd om hun boterhammen of lunchpakket op te eten. Om 13u00 gaan we weer van start. In de namiddag krijgen de kinderen nog eens drie verschillende sporten aangeboden, telkens ook in blokken van 50 minuten.

Tijdens deze sporten/spelen is het vooral de bedoeling dat de kinderen op een leuke manier leren kennismaken met de sporten.

Het is ook de bedoeling dat we de creatieve kant van het kind stimuleren/ontplooien. Dit zou mogelijk zijn door een uurtje knutselen of een uurtje circus per dag aan te bieden aan het kind.

 

 

 

Sportieve groeten

Het Kiddiefun! team